Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 430/2013 z dnia 2013-03-28

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać samochód marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym ZGR 89RA, oraz numerze nadwozia WSOVXXBDFV4S07948 dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, zwanego dalej "Zgromadzeniem",

§ 2. Zezwala się Zgromadzeniu na dokonanie sprzedaży samochodu, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem, że środki finansowe uzyskane w wyniku sprzedaży posłużą jako część dofinansowania do zakupu nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania samochodu, o którym mowa w § 1, określone zostaną w Porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

"Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek ...", na potrzeby mieszkańców DPS w Moryniu, użytkuje samochód marki Ford Transit, stanowiący mienie Powiatu Gryfińskiego. Zgromadzenie złożyło wniosek o bezpłatne przekazanie ww. samochodu w celu dokonania sprzedaży. Uzyskane ze sprzedaży środki, posłużą jako część dofinansowania do zakupu nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgromadzenie wystąpiło z aplikacją o środki z PFRON na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przyznawane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II". W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały, pozwalającej Zgromadzeniu na dokonanie sprzedaży ww. samochodu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-29 12:38:48
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 12:38:48

Strona odwiedzona 273 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.