Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

132 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 463/2013 z dnia 2013-06-06

w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 595), art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; Dz. U. z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm.: Dz. U. z 2009r. Nr 55, poz. 450), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:

 1. 75/14 o pow. 1 794 m2 z udz. 10/100 w dz. 75/4,
 2. 75/15 o pow. 1 794 m2 z udz. 9/100 w dz. 75/4,
 3. 75/16 o pow. 1 745 m2 z udz. 9/100 w dz. 75/4,
 4. 75/17 o pow. 1 745 m2 z udz. 9/100 w dz. 75/4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Nieruchomości niezabudowane, oznaczone numerami działek: 75/14 o pow. 1 794 m2, 75/15 o pow. 1 794 m2, 75/16 o pow. 1 745 m2, 75/17 o pow. 1 745 m2 i 75/4 o pow. 3 006 m2, położone w obrębie 5 miasta Gryfino, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego. Powyższe nieruchomości leżą na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Z uwagi na przeznaczenie działek do sprzedaży, w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży nieruchomości, dla powyższego terenu uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową. Działka 75/4 stanowi natomiast drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej - ulicy Łużyckiej.
W celu sprzedaży nieruchomości konieczne jest określenie formy przetargu. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form przetargu.
Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zasadny jest wybór przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-06-07 13:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-07 13:55:13

Strona odwiedzona 258 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.