Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 469/2013 z dnia 2013-06-20

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie:
  od dnia 29 lipca 2013 r. do dnia 9 sierpnia 2013 r.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie Filia w Chojnie:
  od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 26 lipca 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich. Ustalenie terminów przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z dyrektorem poradni.

Przerwy określone w niniejszej uchwale są zgodne z propozycją dyrektora poradni, przedstawioną we wniosku z dnia 11 czerwca 2013 r. znak: PPP-Go/132/2/2013.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-06-20 14:26:47
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-20 14:26:47

Strona odwiedzona 351 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.