Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

172 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 592/2014 z dnia 2014-03-27

w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 3 380,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 983,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 2. Uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 499 860,18 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 500,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 1 500,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 10 080,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 16 938,09 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 18 400,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem o 11 990,00 zł (zwiększenie transzy w lutym o 11 990,00 zł, zmniejszenie transz od kwietnia do listopada po 3 380,00 zł i w grudniu o 3 350,00 zł).
 3. Uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 171 677,54 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 24 749,59 zł (zwiększenie transzy w marcu o 2 749,59 zł i w maju o 22 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 86 051,94 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 107 265,46 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 2 238,10 zł (zmniejszenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 131 219,00 zł (zwiększenie transz od marca do listopada po 13 000,00 zł i w grudniu o 14 219,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 199 759,04 zł, jednocześnie dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem o 650 912,29 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lutym o 406 547,00 zł, zmniejszenie transzy w sierpniu o 27 615,29 zł i transzy w grudniu o 216 750,00 zł, zwiększenie transzy w marcu o 731 123,33 zł, transz od kwietnia do lipca po 19 700,00 zł, transz we wrześniu i październiku po 19 700,00 zł i transzy w listopadzie o 1 348,00 zł).
 4. Uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 25 520,27 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 25 520,27 zł (zwiększenie transzy w marcu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu o 35 619,80 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu o 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w kwietniu o 20 000,00 zł, w czerwcu o 10 000,00 zł oraz we wrześniu o 20 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-27 14:16:30
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 14:16:30

Strona odwiedzona 357 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.