Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 593/2014 z dnia 2014-04-03

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014r.

Na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, zm. Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz.1456, Dz.U. z 2013r. poz.73, 675, 791, 1446 i 1645), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, Dz.U. z 2014 r. poz. 223) oraz § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXX/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

W Powiecie Gryfińskim znajduje się kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych nie objętych żadną formą rehabilitacji, problem ten dotyczy głównie osób z autyzmem, upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, porażeniem mózgowym itp.

W roku ubiegłym, dziesięć takich osób uczestniczyło w rehabilitacji zawodowej i społecznej, którą prowadziło Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie w ramach Zespołu Rehabilitacyjno -Terapeutycznego oraz 12 osób korzystało z hipoterapii zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie. Nadal w wielu gminach naszego Powiatu istnieją osoby niepełnosprawne, które pozbawione są całkowicie zabiegów rehabilitacyjnych. Dlatego ogłoszenie tego konkursu pozwoli lokalnym stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na podjęcie działań służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-07 10:18:33
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 10:18:33

Strona odwiedzona 261 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.