Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/43/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. u. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gryfino w wysokości 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania i wydania publikacji dotyczącej historii ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015 w związku z 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z przypadającą w 2015 r. 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej Gmina Gryfino organizuje szereg wydarzeń tematycznych, w tym m.in. planowane jest opracowanie i wydanie unikatowej publikacji o historii ziemi gryfińskiej obejmującej lata 1945-2015. Publikacja opracowana zostanie przez zespół redakcyjny kierowany przez regionalistę Mariana Ankiewicza i ukaże się pod koniec 2015 r. Szacunkowy koszt wydania publikacji wynosi 50 000,00 zł.

W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się do Starosty Gryfińskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

Popierając zamysł stworzenia wydawnictwa dotyczącego lokalnej historii, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. wniosek i wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gryfino w wysokości 4 300,00 zł, która przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i wydaniem publikacji.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2015-04-30 14:42:33
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 14:42:33

Strona odwiedzona 646 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.