Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/134/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1774; zm.: Dz. U. z 2015r. poz. 1777, Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego prawa własności nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 51/2 o pow. 2 774 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, stanowiącej ulicę 9 Maja w Gryfinie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00033021/9.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości drogowej położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, oznaczonej numerem działki 51/2 o pow. 0,2774 ha.

Powyższa nieruchomość stanowi drogę powiatową - ulicę 9 Maja (51/2). Działka nr 51/2 powstała w wyniku podziału działki nr 51, polegającego na wydzieleniu pasa drogowego wraz z jego podstawowymi elementami. Podziału geodezyjnego dokonano na wniosek Powiatu Gryfińskiego, a koszty przeprowadzonych prac zostały pokryte wspólnie przez Powiat i Gminę Gryfino po połowie.

Po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego, kolejnym etapem uregulowania stanu prawnego powyższej nieruchomości drogowej stanowiącej ulicę powiatową - 9 Maja w Gryfinie, jest zmiana jej prawa własności

Stosownie do art. art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższej nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego przedmiotowej nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-09-19 13:52:57
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 13:52:57

Strona odwiedzona 213 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.