Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/158/2016 z dnia 2016-12-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 267 331,01 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 180 361,97 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 86 969,04 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 238 589,04 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 86 969,04 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 151 620,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 180 361,97 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 180 361,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151 620,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 151 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 117 282,00 zł, w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej.
 2. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 117 282,00 zł.
 3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje sie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Szkoła realizuje projekt "Europejskie staże" w ramach programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała szkole zwrot kosztów podróży pracownika uczestniczącego w konferencji organizowanej przez tę fundację.
 4. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje sie w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. Zmniejsza sie o 151 620,00 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica" w części finansowanej środkami PROW.
 5. Zwiększa sie plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 62 800,57 zł, w związku z realizacją programu "Aktywny samorząd" finansowanego środkami z PFRON.
 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację programu " Aktywny samorząd" finansowanego środkami PFRON. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 86 969,04 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-12-27 15:18:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 15:18:06

Strona odwiedzona 252 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.