Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/223/2017 z dnia 2017-11-30

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalenie programu współpracy należy do kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na istniejący potencjał organizacji pozarządowych Rada Powiatu w Gryfinie deklaruje wolę kształtowania współpracy z tymi podmiotami i wyraża intencję realizacji zadań ustawowych z udziałem wymienionych podmiotów specjalizujących się w określonym rodzaju działalności.

Program stanowi punkt wyjścia do pogłębienia istniejącej już współpracy w celu lepszego i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych powiatu. Celem programu współpracy jest coroczne wskazywanie priorytetowych zadań po to, by na ich realizację kierować środki finansowe

W związku z tym, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-01 13:32:05
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 13:32:05

Strona odwiedzona 118 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.