Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

22 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 75/2015 z dnia 2015-05-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 451, poz. 526, poz. 618, poz. 689, poz. 940, poz. 1085, poz. 1173, poz. 1177, poz. 1535), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 10 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 10 000,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 234 528,06 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 126 280,93 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 26 280,93 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 100 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 70 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 70 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 28 247,13 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 15 248,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 9 499,13 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 10 000,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 224 528,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 64 541,63 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 64 541,63 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 126 238,43 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 21 846,83 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 104 391,60 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 15 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 15 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 18 748,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 117,34 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 15 130,66 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 67/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 249/2015 z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zgodnie z którym została zwiększona powiatowi dotacja celowa w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany na zdania bieżące, zlecone o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w związku ze zmianą siedziby;
 2. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 9 499,13 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej;
 3. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 15 130,66 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 117,34 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o 15 248,00 zł w rozdziale 85404, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane;
 4. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 3 500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekuna dzieci i młodzieży;
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa sie plan wydatków jednostki o 26 280,93 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na zakup energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 26 238,43 zł i rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 42,50 zł;
 6. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 55 000,0 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m.in. na opłaty pocztowe, usługi prawnicze) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie w § 4300-Zakup usług pozostałych o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
 7. wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 100 000,00 zł, na realizację zadania "Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność na realizację zadania "Budowa windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-05-22 13:59:04
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 13:59:04

Strona odwiedzona 322 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.