Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 98/2015 z dnia 2015-07-09

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645; z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 36a ust. 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1531, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1244, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877; z 2015 r. poz. 357) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436; z 2011 r. Nr 254 poz. 1526), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się Panu Edwardowi Piotrowskiemu powierzenie stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Obecna kadencja Pana Edwarda Piotrowskiego na stanowisku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie ubiega z dniem 31 sierpnia 2015 r.

W dotychczasowej działalności Pan Edward Piotrowski uzyskał pozytywną ocenę zarówno w zakresie nadzoru pedagogicznego jak i administracyjno-finansowego.

Art. 36a ustawy o systemie oświaty umożliwia organowi prowadzącemu szkoły i placówki oświatowe, przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejny okres 5 lat szkolnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z kuratorem oświaty. W dniu 12 maja 2015 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie uzyskano pozytywną opinię członków Rady Pedagogicznej, a Zachodniopomorski Kurator Oświaty pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. powiadomił, że wyraża zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Panu Edwardowi Piotrowskiemu na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2015-07-10 11:44:40
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-10 11:44:40

Strona odwiedzona 220 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.