Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

40 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 124/2015 z dnia 2015-09-24

w sprawie powołania kapituły konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu"

Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu" oraz § 1 uchwały nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się kapitułę 10. edycji konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", w składzie:

 1. Henryk Kaczmar - przewodniczący,
 2. Roman Michalski - członek,
 3. Rafał Remont - członek,
 4. Tadeusz Wójcik - członek,
 5. Przemysław Plecan - członek,
 6. Dorota Nowak - członek
 7. Tamara Wójtowicz-Szymańska - członek
 8. Monika Baczyńska-Padjasek - członek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zapisy § 4 ust. 2 i 3 regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", stanowiącego załącznik do uchwały nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. oraz § 1 uchwały nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu" stanowią, że wyboru laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach dokonuje kapituła w składzie:

 1. starosta gryfiński lub upoważniona przez niego osoba - pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego,
 2. przewodniczący Rady Powiatu lub upoważniona przez niego osoba,
 3. trzech przedstawicieli prasy lokalnej (po jednym z Gazety Gryfińskiej, Nowe 7 Dni Gryfina, Gazety Chojeńskiej),
 4. dwóch przedstawicieli lokalnych portali informacyjnych (chojna24 oraz igryfino),
 5. przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.

Z upoważnienia Starosty Gryfińskiego w skład kapituły powołany został Pan Henryk Kaczmar, który pełnić będzie funkcję przewodniczącego.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2015-09-25 11:42:35
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-25 11:42:35

Strona odwiedzona 251 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.