Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 175/2016 z dnia 2016-02-04

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191; Dz. U z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35; Dz. U z 2011 r. Nr 143 poz. 838), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się:
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie,
  2. Radzie Powiatu w Gryfinie,
  3. dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński,
  4. związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego w terminie:

 • do 20 stycznia każdego roku, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 • do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2 ustawy, o ile wystąpiła;
 • w terminie 7 dni od sporządzenia przedkłada sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński przedłożyli informacje o strukturze zatrudnienia oraz o faktycznych wydatkach poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2015 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonych informacji ustalono, że średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński zostały osiągnięte, w związku z tym nie ma podstaw do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania organu prowadzącego w tym zakresie posiada Zarząd Powiatu.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-05 09:52:46
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-05 09:52:46

Strona odwiedzona 251 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.