Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

86 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 256/2016 z dnia 2016-09-01

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie z następującymi uwagami:

 1. Wyjaśnienia wymaga treść zapisu § 4.1 przedmiotowego planu. Obszar ograniczonego użytkowania dla Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" S.A. w Nowym Czarnowie nie jest obecnie wyznaczony. Podstawa prawna na mocy, której obszar ograniczonego użytkowania został utworzony tj. Rozporządzenie nr 121/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r., utraciło moc obowiązującą, a ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów przejściowych, które wskazywałyby na utrzymanie w mocy ww. rozporządzenia, dla których podstawę stanowi art. 135 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Powyższe wynika z uzasadnienia stanowiska NSA wydanego w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania na terenie całego kraju, w szczególności należy zwrócić uwagę na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r. (II OSK 548/09 czy też II SA/Po 538).
 2. W § 13 Teren zieleni parkowej, sportu, rekreacji - proponuje się dopisać: "oświaty, służby zdrowia oraz usług edukacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutycznych",
 3. W § 13 ust. 3 Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, proponuje się dopisać pkt 11 o treści: "11. W istniejącym budynku, oznaczonym w planie jako obiekt możliwy do zachowania, w przypadku jego przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości budynku i geometrii dachu".
 4. W § 13 ust. 4 Zasady scalania i podziału nieruchomości, zapis "Obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości" proponuje się zmienić zapis na "Dopuszcza się wtórny podział nieruchomości"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2016-09-02 14:49:32
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-02 14:49:32

Strona odwiedzona 189 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.