Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 320/2017 z dnia 2017-01-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 110 000,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 90 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 110 000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach nr 4 i nr 5.

§ 6.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł , przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 2. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu związanego z rodziną w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-01-20 11:54:09
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 11:54:09

Strona odwiedzona 109 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.