Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 342/2017 z dnia 2017-03-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469 i poz. 651.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 604 131,51 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 604 131,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 604 131,51 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 13 983,60 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 590 147,91 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 6.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 13 983,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 2. Zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z możliwością odliczenia podatku VAT z faktur zakupu. Zmiany dotyczą inwestycji:
  1. "Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie" - kwota 21 405,90 zł,
  2. "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" - kwota 32 627,81 zł,
  3. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu" - kwota 2 962,97 zł,
  4. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" - kwota 533 151,23 zł, w tym kwota 28 048,78 zł finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-03 11:34:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 11:34:45

Strona odwiedzona 188 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.