Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 349/2017 z dnia 2017-03-16

w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku:

 1. w zakresie kultury i sztuki:
  1. przewodniczący: Jan Gładkow - członek Zarządu Powiatu,
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 2. w zakresie kultury fizycznej:
  1. przewodniczący: Tomasz Siergiej - członek Zarządu Powiatu,
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki,
  3. członek komisji: Kinga Koeller - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 3. w zakresie turystyki:
  1. przewodniczący: Jerzy Miler - członek Zarządu Powiatu,
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 4. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. przewodniczący: Henryk Kaczmar - członek Zarządu Powiatu,
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 2. Udział w pracach komisji osób wchodzących w jej skład jest bezpłatny.

§ 3.

 1. Do osób wchodzących w skład komisji biorących udział w opiniowaniu oferty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunkiem udziału w opiniowaniu ofert jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Nie podpisanie deklaracji wyłącza członka komisji z jej prac.

§ 4. Obsługę administracyjno-biurową prac komisji prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Komisje konkursowe powołane zostają na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z realizacją zapisów uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, uchwały Nr 328/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku.

Zadaniem komisji konkursowej jest ocena merytoryczna zgłoszonych ofert - uwzględniająca rekomendację co do wyboru ofert oraz propozycję przyznania oferentom wysokości środków publicznych na realizację zadań - a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-17 10:18:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 10:18:48

Strona odwiedzona 89 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.