Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 367/2017 z dnia 2017-04-06

w sprawie udzielenie dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), art. 221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191), art. 22 ust 1 , ust 4-6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.656) oraz §5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXV/266/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł) na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:

 • utrzymanie gotowości ratowniczej,
 • prowadzenie działań ratowniczych,
 • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,

w tym na dofinansowanie:

 1. Doposażenia torby R1.
 2. Zakupu torby R1.
 3. Zakupu suchych skafandrów do ratownictwa na obszarach wodnych.
 4. Zakupu paliwa do łodzi do patrolowania obszarów wodnych powiatu gryfińskiego.
 5. Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 6. Uruchomienia dyżurów 24 h grupy interwencyjnej na terenie powiatu gryfińskiego (od 15.06. 2017 r. do 31.08.2017 r.).

oraz zorganizowanie akcji "Bezpieczne wakacje z WOPR Gryfino".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Prezes Oddziału Powiatowego WOPR Oddział Powiatowy w Gryfinie zwrócił się z wnioskiem o udzielenia dotacji celowej na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz zorganizowanie akcji "Bezpieczne wakacje z WOPR Gryfino".

Umożliwi to sprawne i skuteczne działanie Grupy Interwencyjnej WOPR podczas prowadzo- nych akcji ratowniczych na akwenach powiatu gryfińskiego.

Zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, przedstawiono we wniosku, złożonym przez prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie.

Prezes Oddziału Powiatowego WOPR Oddział Powiatowy w Gryfinie złożył w obowiązującym terminie sprawozdanie z wydatkowania dotacji celowej przyznanej w 2016 roku. Dotacja w całości została wykorzystana zgodnie z warunkami umowy nr 12/ZK/2016.

data opublikowania: 2017-04-10 10:59:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 10:59:44

Strona odwiedzona 85 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.