Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 369/2017 z dnia 2017-04-06

w sprawie uzgodnienia nowego zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 5c pkt 2 w związku z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w sprawie rozpoczęcia kształcenia z dniem 1 września 2017 r. w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zawodzie technik logistyk - symbol cyfrowy 333107.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy. Zgodnie z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zadania organu prowadzącego w zakresie art. 39 ust. 5 wykonuje zarząd powiatu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie uzyskała pozytywną opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności zawodu technik logistyk - symbol cyfrowy 333107. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zawód technik logistyk w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum, co związane jest z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Szkoła posiada odpowiednią pracownię oraz kadrę pedagogiczną przygotowaną do kształcenia w tym zawodzie. Natomiast firma Fiege jest zainteresowana przyjęciem uczniów na praktyki zawodowe. Z przeprowadzonej przez szkołę oceny perspektyw zatrudnienia wynika, że istnieje potrzeba przygotowania specjalistów w zakresie logistyki. Jednocześnie należy podkreślić że barometr zawodów przygotowany na rok 2017 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wskazuje, iż logistycy są poszukiwani na rynku pracy i występuje deficyt w tym zawodzie.

W związku z tym uzasadnione jest wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego zawodu - technik logistyk w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

data opublikowania: 2017-04-10 11:06:09
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 11:06:09

Strona odwiedzona 74 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.