Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 370/2017 z dnia 2017-04-06

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 5 ust 7 i art. 5a ust. 2 pkt 2 oraz art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z załącznikami nr 1-4 do uchwały.

§ 2.

 1. Liczebność uczniów w oddziałach poszczególnych typów szkół/placówek powinna wynosić:
  1. w oddziałach specjalnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (należy dążyć do maksymalnej liczby uczniów w oddziałach),
  2. w oddziałach ogólnodostępnych:
   • w liceach ogólnokształcących i technikach - od 28 do 32 uczniów,
   • w branżowych szkołach I stopnia - od 28 do 30 uczniów,
   • w szkołach dla dorosłych - od 20 do 30 słuchaczy.
 2. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Zgodnie z art. 39 ust. 5 przywołanej ustawy, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe ustalają - w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (w przypadku uruchamiania nowych zawodów) - zawody w których kształci szkoła. Na podstawie art. 5c pkt 2 ww. ustawy zadania organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych dla młodzieży i dorosłych ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół, z uwzględnieniem danych dotyczących liczby absolwentów gimnazjów w powiecie oraz analizy naboru w poprzednich latach szkolnych.

Liczba absolwentów gimnazjów z terenu powiatu wynosi 732 osoby, a planowany nabór do wszystkich szkół dla młodzieży - 320 osób (ok. 44% wszystkich absolwentów gimnazjum).

Liczba uczniów klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych/wystawionych skierowań do kształcenia specjalnego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-04-10 11:11:50
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 11:11:50

Strona odwiedzona 83 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.