Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 371/2017 z dnia 2017-04-06

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814 zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948), art. 11 ust. 2, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 573) oraz uchwały nr 328/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku oraz uchwały nr 334/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu z protokołami z prac komisji konkursowych rozstrzyga się ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

 1. kultury i sztuki,
 2. kultury fizycznej,
 3. turystyki,
 4. bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami, które otrzymały dotacje.

§ 4. Zestawienie ofert odrzuconych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie w drodze otwartego konkursu ofert.

Korzystając z tych uprawnień Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Komisje po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej dokonały oceny złożonych ofert, a Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z prac komisji dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu poprzez wybór ofert wraz z określeniem kwot udzielonych dotacji dla poszczególnych wykonawców zadań.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-04-10 11:19:21
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 11:19:21

Strona odwiedzona 88 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.