Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 373/2017 z dnia 2017-04-13

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, zm. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie powołuje się komisje konkursową w składzie:

 1. Barbara Rawecka - przedstawiciel organu prowadzącego,
 2. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Edyta Szturo - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Małgorzata Lachtara - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Gabriela Lasowska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Kamila Nowak - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Elżbieta Lach - przedstawiciel rady rodziców,
 10. Aldona Wąchała przedstawiciel rady rodziców,
 11. Iwona Hernik - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 12. Ewa Stryczek - przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Barbarę Rawecką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w składzie:

 1. po trzech przedstawicieli:
  1. organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. po dwóch przedstawicieli:
  1. rady pedagogicznej,
  2. rady rodziców,
 3. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Zgodnie z art. 36a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy, łączna liczba przedstawicieli wymienionych w pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli wymienionych w pkt 2 i 3.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2017-04-14 14:18:10
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 14:18:10

Strona odwiedzona 93 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.