Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

119 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 378/2017 z dnia 2017-04-20

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), w związku z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się umowę o pracę zawartą dnia 02 kwietnia 2007 r. z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na mocy porozumienia stron z dniem 30 kwietnia 2017 r.

§ 2. Zobowiązuje się Panią Mariannę Kołodziejską - Nowicką do protokolarnego przekazania majątku i dokumentacji zarządzanej placówki Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Bożenie Stawiarskiej, w dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r.

§ 3. Z dniem 30 kwietnia 2017 r. cofa się upoważnienie Pani Mariannie Kołodziejskiej - Nowickiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej przez siebie jednostki.

§ 4. Z dniem 30 kwietnia 2017 r. traci moc uchwała nr 95/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Marianny Kołodziejskiej - Nowickiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Pani Marianny Kołodziejskiej - Nowickiej o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 kwietnia 2017 r. za porozumieniem stron w związku z odejściem na emeryturę, konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu.

data opublikowania: 2017-04-20 12:35:29
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 12:35:29

Strona odwiedzona 91 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.