Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 384/2017 z dnia 2017-04-28

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 36a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, ogłoszony uchwałą Nr 344/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. i przeprowadzony w dniu 21 kwietnia 2017 r.
 2. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1 została Pani Adriana Salamończyk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2017 r. komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 373/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W wyniku postępowania konkursowego bezwzględną większość głosów uzyskała Pani Adriana Salamończyk, w związku z czym wyłoniona została na kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły.

Na podstawie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) organ prowadzący, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdza konkurs lub unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia uchybień określonych w § 8 ust. 2 ww. cytowanego rozporządzenia.

W związku z brakiem przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2017-05-04 13:54:29
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 13:54:29

Strona odwiedzona 65 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.