Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 423/2017 z dnia 2017-06-29

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948 i z 2017r. poz. 935) oraz art. 13, 14, 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1817,1948 i z 2017r. poz. 573) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na wspieranie realizacji zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.
 2. Zleca się wykonanie powyższego zadania Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" w Nowym Czarnowie.

§ 2. Zatwierdza się środki finansowe na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 w wysokości 38.846,00zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" w Nowym Czarnowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami dotyczącymi możliwości zlecania zadań publicznych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim. Do otwartego konkursu ofert przystąpiły trzy stowarzyszenia a oferty przez nie złożone spełniły wymogi formalne. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w celu opiniowania złożonych ofert, po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniła jedną ofertę, złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" w Nowym Czarnowie, której proponuje zlecić realizację w/w zadania. W ocenie Komisji bardziej zasadne jest wskazanie jednego podmiotu niż podział środków przeznaczonych na realizacje zadania na trzy podmioty, pomimo spełnienia wymaganych ogłoszeniem kryteriów. W związku z powyższym proponuje się przyznanie wsparcia finansowego Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" w Nowym Czarnowie w wysokości 38.846,00 zł.

data opublikowania: 2017-07-03 14:35:52
data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 14:35:52

Strona odwiedzona 62 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.