Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 477/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Krąży, krąży złoty pieniądz"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Krąży, krąży złoty pieniądz", realizowanego w ramach projektów z zakresu edukacji ekonomicznej wspieranych przez Narodowy Bank Polski przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na złożenie wniosku do Narodowego Banku Polskiego celem pozyskania środków na realizację projektu pn. "Krąży, krąży złoty pieniądz".

Udział w projekcie pozwoli uczniom LO i Technikum Zawodowego na poszerzenie edukacji z zakresu wiedzy ekonomicznej i finansowej, służącej lepszemu zrozumieniu zasad działania banku centralnego, gospodarki rynkowej oraz procesów ekonomicznych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-11-03 10:50:21
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 10:50:21

Strona odwiedzona 56 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.