Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 478/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1848, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał-Parze - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących udziału szkoły w projekcie pn. "Krąży, krąży złoty pieniądz" realizowanego w ramach projektów z zakresu edukacji ekonomicznej wspieranych przez Narodowy Bank Polski.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji i rozliczenia udziału szkoły w projekcie.
 4. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, na dokonywanie w imieniu Powiatu Gryfińskiego wszelkich czynności związanych z uczestnictwem szkoły w projekcie pn. "Krąży, krąży złoty pieniądz" realizowanego w ramach projektów z zakresu edukacji ekonomicznej wspieranych przez Narodowy Bank Polski.

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-11-03 10:54:35
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 10:54:35

Strona odwiedzona 68 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.