Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 486/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868,), art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 573, 60), art. 25 ust. 1, 4 i 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 38) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:

 1. Zadanie nr 1: "Prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w miejscowości Dębce, przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku".
 2. Zadanie nr 2: "Prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku".

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1) przeznacza się kwoty brutto:

 • w roku 2018 kwotę 3.279.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 • w roku 2019 kwotę 3.279.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 • w roku 2020 kwotę 3.279.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 • w roku 2021 kwotę 3.279.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 • w roku 2022 kwotę 3.279.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

§ 3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 2) przeznacza się kwoty brutto:

 • w roku 2018 kwotę 2.942.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 • w roku 2019 kwotę 2.942.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 • w roku 2020 kwotę 2.942.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 • w roku 2021 kwotę 2.942.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 • w roku 2022 kwotę 2.942.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych)

§ 4. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Z dniem 31 grudnia 2017 r. upływa termin, na który zlecono zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Stowarzyszeniu "Pod Dębami", oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Stowarzyszeniu "Dom z Sercem".

W związku z tym Zarząd Powiatu w Gryfinie może ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu polegających na: prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych oraz prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych.

Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukaże się na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Ogłoszenie konkursu jest zgodne z treścią Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-11-03 11:53:12
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 11:53:12

Strona odwiedzona 73 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.