Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 502/2017 z dnia 2017-12-07

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021"

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 77b ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888, poz. 1999), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Burmistrz Mieszkowic, wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie przez organ wykonawczy powiatu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021".

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) jeżeli program ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji, odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala nowy program ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1376).

Organ wykonawczy gminy opracowuje program ochrony środowiska, którego projekt przedkłada do zaopiniowania przez organ wykonawczy powiatu.

Opracowywany projekt gminnego programu ochrony środowiska to instrument długofalowego zarządzania środowiskiem. Niezależnie od zmieniających się warunków i sytuacji, program ten stanowi element ciągłości i trwałości w działaniach władz gminnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiony do zaopiniowania projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021" uwzględnia cele zawarte w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r.).

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021" spełnia wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska.

Opiniuje się pozytywnie przedmiotowy dokument.

Załącznik nr 1 - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-08 13:02:28
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:02:28

Strona odwiedzona 58 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.