Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy: Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk, 74-100 Gryfino, ul. 11-go Listopada 82/6, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny:
  I: 60 % - cena, II: 40 % - ocena jadłospisu.
  Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyKryterium IKryterium IIPunktacja razemKolejność ofert
1.IMPEL CATERING "COMPANY" SP. Z O.O. SP. K
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
38,4440,0078,441
2.Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk
74-100 Gryfino, ul. 11-go Listopada 82/6
60,0040,00100,002

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.12.2017 R.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  637 728,00 zł brutto
 2. Nazwa(y)firm oraz adresy Wykonawcy(ców), a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny.
  Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto 60 %Złożenie zał. nr 3 - jadłospis dekadowy 40%Termin wykonania, warunki płatności
  1.IMPEL CATERING "Company" Sp. z o. o., Sp. K.
  ul. Ślężna 118
  53-111 Wrocław
  752 046,00 złTakZgodnie z SIWZ
  2.Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk
  ul. 11-go Listopada 82/6
  74-100 Gryfino
  481 800,00 złTakZgodnie z SIWZ
 3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dani zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

data opublikowania: 2017-11-20 14:18:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 13:04:58

Strona odwiedzona 765 razy
Inf. przygotowana przez: Julia Porwit
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.