Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na części

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 6 września 2018 r.

Nr sprawy: RI.2720.10.2018.SD

Zamawiający:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na części.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę:
  1. nr 4 Wykonawcy PHU Bielecki Sp.j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)" (brak w ofercie str. 2 i 3 formularza ofertowego, tym samym terminu wykonania zamówienia oraz terminu gwarancji - niezgodność z pkt 5 i 6 Części XIX SIWZ)
  2. nr 7 Wykonawcy Wójcik i Spółka ul. Zielona 33, 90-602 Łódź na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)" (brak w ofercie formularza ofertowego, własne warunki gwarancji oraz terminu wykonania - niezgodność z pkt 5 i 6 Części XIX SIWZ)
 2. Zamawiający dokonuje wyboru:
  1. część I zamówienia:
   • oferty nr 9 Wykonawcy T-Systems sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100,00 pkt.
  2. część II zamówienia:
   • oferty nr 5 Wykonawcy ZUH ELKOT Krzysztof Kotkowski o/Kielce ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 80,00 pkt.
  3. część III zamówienia:
   • oferty nr 10 Wykonawcy HSM Polska sp. z o.o. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 70,00 pkt.
  4. część IV zamówienia:
   • oferty nr 12 Wykonawcy PH KOGEX sp. z o.o.ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100,00 pkt.
  5. część V zamówienia:
   • oferty nr 1 Wykonawcy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 90,72 pkt.
  6. część VI zamówienia:
   • oferty nr 2 Wykonawcy W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 90,00 pkt.
  7. część VII zamówienia:
   • oferty nr 12 Wykonawcy PH KOGEX sp. z o.o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100,00 pkt.
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 20 % - skrócenie terminu wykonania zamówienia, 20 % -termin gwarancji) Ww. Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 5. Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 03.08.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.08.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 09.08.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 14.08.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 17.08.2018 R.

Gryfino, dnia 17 sierpnia 2018 r.

RI.2720.10.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na cześci".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. W Części XIX ust. 6 Zamawiający dodaje zapis:
  "W przypadku podania przez Wykonawcę ilości dni pomiędzy okresami Zamawiający przyzna punkty odpowiadające następnemu dłuższemu terminowi."

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 17.08.2018 R.

Gryfino, dnia 17 sierpnia 2018 r.

RI.2720.10.2018.SD

INFORMACJA
z dnia 17.08.2018 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na części"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 17.08.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 12 częściowych ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

 1. cześć I zamówienia - sprzęt komputerowy - 67.242,45 zł brutto
 2. część II zamówienia - wyposażenie pracowni krawieckiej - 22.780,00 zł brutto
 3. część III zamówienia - wyposażenie archiwum - 70.855,00 zł brutto
 4. część IV zamówienia - regały metalowe - 6.000,00 zł brutto
 5. część V zamówienia - sprzęt porządkowo-ogrodniczy- 50.092,55 zł brutto
 6. część VI zamówienia - sprzęt rehabilitacyjny - 9.007,00 zł brutto
 7. część VII zamówienia - wyposażenie warsztatowe - 51.570,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-07-30 11:56:05
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 10:32:35

Strona odwiedzona 1025 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.