Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

2005-11-30, godz.12:00

Interpelacja nr 74/XXIX/2005

Radny M. Racinowski

zapytał, jakie kroki zamierza podjąć Zarząd Powiatu wobec osób winnych uchybień w konsekwencji, których Powiat Gryfiński będzie musiał zapłacić 800.000 zł za nielegalny wyrąb drzew.


Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

wyjaśnił, iż kilka miesięcy temu do p. Starosty wpłynęły pisemne prośby od jednego z Radnych Gminy Chojna odnośnie dokonania wizytacji w obecności dyrektora PZD w Gryfinie R. Dzioka, kierownika odcinka Z. Skryckiego i Radnych Powiatowych z terenu Chojny w miejscu, w którym chore drzewo zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Po wizycie ustalono, iż należy rozpocząć procedurę wycięcia jednego z drzew (były dwa drzewa jeden duży, dorodny dąb i chory jesion). Pan dyrektor R. Dziok skierował w tym celu swojego pracownika, który miał wskazać, które z tych drzew powinno być wycięte. Zlecenie zostało przedstawione PUK w Chojna i miało być zgodne z procedurą. Procedura jest taka, że pracownik wskazuje, które drzewo ma być wycięte a zleceniobiorca powinien mieć mapkę z zaznaczonym do wycięcia drzewem. Sprawa jest w trakcie rozpatrywania, zatem nie ma określenia kto jest ostatecznie winnym. Stało się tak, że w obecności wszystkich zainteresowanych wycięto zdrowe drzewo - dąb i nie wycięto tego chorego drzewa – jesionu. To oczywiście niesie za sobą określone konsekwencje. Burmistrz Chojny, mając taki obowiązek, wszczął postępowanie administracyjne. Po jego zakończeniu Burmistrz Chojny wydał orzeczenie będące na korzyść Chojny, od którego powiat napisał odwołanie i procedura trwa dalej. Zatem nie ma jeszcze ostatecznego orzeczenia co do stopnia winy PZD w Gryfinie i PUK w Chojnie.
Druga sprawa dotyczy lipy, którą według PZD należało wyciąć, gdyż zagrażała bezpieczeństwu. Pan Burmistrz uznał, iż w tym przypadku procedury nie zostały zachowane i jest to nielegalne wycięcie drzew. W tej sprawie również nie ma orzeczenia. Nie zostały w chwili obecnej wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec ani pracownika PZD w Gryfinie – co leży w kompetencji pana dyrektora Dzioka, ani również Zarząd Powiatu nie rozpatrywał stopnia ewentualnej winy pana dyrektora Dzioka. To stanie się przedmiotem analizy po uzyskaniu ostatecznego orzeczenia, a jakie ono będzie trudno powiedzieć, choć podobnie jak Państwo, Zarząd Powiatu z niepokojem obserwuje cały przebieg zdarzenia. Sytuacja nie jest komfortowa, a konsekwencje tego, gdyby były niekorzystne, mogą być bardzo dotkliwe dla budżetu PZD w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-01-03 10:38:32
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 10:38:32

Interpelacja nr 75/XXIX/2005

Radny J. Podleśny

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji obwieszczającej opóźnienie w terminie relokacji Domu Dziecka w Binowie do Chojny. Zdaniem radnego podanie takiej informacji spowoduje, iż dotychczasowi sponsorzy, którzy pomagali Domowi Dziecka będą nadal to czynić.


Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński

odpowiedział, iż zostanie zamieszczona w prasie informacja odnośnie tego, że nie doszło do skutku szybkie przeniesienie Domu Dziecka w Binowie do Chojny ze względu na trudności finansowe. Starosta Gryfiński E. De La Torre uzupełniła, że Dom Dziecka stanowią dzieci i wychowawcy a nie budynek. Dwa lata temu podczas rozmów o relokacji Domu Dziecka został wyznaczony cenzur czasowy – do końca 2006 roku. W związku z tym Zarząd Powiatu uznał, że powiedzenie wcześniej o takich zamiarach i przedyskutowanie tego wszystkiego co sie z tym wiąże jest słuszne, żeby nie było żadnych zaskoczeń tego typu decyzją. Dokumentacja została wykonana i poszukiwane są sposoby na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na to przedsięwzięcie, m.in. były złożone wnioski do Kontraktu Wojewódzkiego, gdzie tylko jeden z trzech uzyskał uznanie i dotację.

data opublikowania: 2006-01-03 10:38:32
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 10:38:32

Interpelacja nr 76/XXIX/2005

Radny J. Podleśny

zapytał, w jakim stadium realizacji znajduje się sprawa przegłosowanej na sesji Rady Powiatu uchwały w sprawie rozszerzenia w Powiatowym Szpitalu Przychodni Sportowo-Lekarskiej.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że była poradnia prowadzona przez pana doktora Kornela funkcjonowała dobrze, jednak z niewyjaśnionych przyczyn w tym roku, panu Kornelowi odebrano prawo świadczenia usług, gdyż podjął pracę w szpitalu. NFZ wykazał się ogromną czujnością, gdyż do tej pory nigdy nie pozbawiano innych lekarzy prawa do wykonywania zawodu, ale w tym przypadku stało się inaczej. Otóż ta poradnia spełnia wszystkie warunki do tego, aby nadal być poradnią badającą sportowców. Stosowny wniosek został złożony do NFZ i do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi co do przyjęcia tej oferty i przyznania kontraktu. Starosta wyjaśniła, iż nie jest to kwestia jakiegoś zaniechania czy zapomnienia o problemie, wręcz przeciwnie stosowne wnioski zostały złożone.

data opublikowania: 2006-01-03 10:40:47
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 10:40:47

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.