Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

2015-02-26, godz.14:00

Interpelacja nr 11/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
Dotyczy: oznakowanie pionowe na drodze 1374Z

"Na prośbę mieszkańców zwracam się z prośbą o zajęcie się znakami pionowymi w pasie drogi powiatowej nr 1374Z Chojna - Baniewice. Na wspomnianej drodze znaki pionowe w wielu miejscach są wybrakowane i zniszczone przez co są słabo widoczne, szczególnie nocą".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.11.2015)

"W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 06.02.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że uszkodzone lub zniszczone oznakowanie pionowe przy drodze powiatowej Nr 1374Z Baniewice - Chojna, wymieniane jest sukcesywnie w ramach możliwości finansowych. Nadmieniamy jednocześnie, że w bieżącym roku planujemy uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego, szczególnie w miejscach decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego".

data opublikowania: 2015-02-25 09:39:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 09:39:22

Interpelacja nr 12/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
Dotyczy: stanu nawierzchni drogi powiatowej

"Na zebraniu wiejskim Sołectwa Chełm Górny Gm. Trzcińsko-Zdrój, mieszkańcy zwrócili uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi na odcinku od żwirowni do krzyżówki drogi Warnice - Narost. Faktycznie moja wizyta na tej drodze potwierdziła stan nawierzchni o czym podnosili na zebraniu mieszkańcy. Obecny stan techniczny odcinka tej drogi naraża kierowców na kosztowne naprawy samochodów. W związku z powyższym wnoszę o naprawę odcinka drogi powiatowej na w/w odcinku z ewentualnym wykorzystaniem współpracy z Firmą zajmującą się wydobywaniem kruszywa".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.12.2015)

"W odpowiedzi na złożoną interpelację Nr 12/15 do Zarządu Powiatu, w sprawie stanu drogi powiatowej Nr 1402Z Rosnowo - Gogolice - Chełm Górny (odcinek od kopalni kruszyw do skrzyżowania z DP 1409Z), Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg wystosował pismo do LAFARGE KRUSZYWA I BETON, Spółka z o.o., ul. Iłżecka 24F, 02-13t5 Warszawa".

Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.12.2015)

"W uzupełnieniu odpowiedzi na złożoną interpelację Nr 12/15 do Zarządu Powiatu, w sprawie stanu drogi powiatowej Nr 1402Z Rosnowo - Gogolice - Chełm Górny (odcinek od kopalni kruszyw do skrzyżowania z DP 1409Z), Wydział Zarządzania Drogami informuje, że Spółka LAFARGE KRUSZYWA I BETON, wykonała prace związane z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni drogi i poboczu na przedmiotowym odcinku".

data opublikowania: 2015-02-25 09:39:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 09:37:07

Interpelacja nr 13/15

(złożona w okresie między sesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
Dotyczy: drogi 1384Z w miejscowości Grzybno

"Zwracam się z prośbą o uzupełnienie ubytków nawierzchni na odcinku powiatowej 1384Z w miejscowości Grzybno. Jednocześnie zwracam się z pytaniem o możliwość budowy chodnika na odcinku ok. 300 metrów od skrzyżowania z drogą 1374Z do Szkoły Podstawowej. Obecny "chodnik" stwarza zagrożenie, betonowa nawierzchnia pokruszyła się i starła, w wielu miejscach po deszczu zalega woda. Proszę również o zwrócenie uwagi na "zabezpieczenie" studzienek, które są przykryte jedynie kawałkami blachy. Na drodze powinno również zostać umieszczone przejście dla pieszych, obecnie nie ma tam żadnego przejścia. Wszystko to stwarza zagrożenie dla dzieci idących do szkoły bądź Sali gimnastycznej, która znajduje się w innym budynku".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.13.2015)

"W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24.02.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie wyjaśnia, co następuje:

 • ubytki w nawierzchni bitumicznej zostaną uzupełnione w terminie do 13 marca, pod warunkiem utrzymania się sprzyjających warunków atmosferycznych,
 • budowa chodnika w m. Grzybno nie znajduje się w priorytetowych planach inwestycyjnych na 2015 rok. Zadanie może być zatem realizowane w kolejnych okresach budżetowych. Nadmieniamy jednocześnie, że w roku bieżącym, w gminie Chojna, realizowana będzie największa i najkosztowniejsza inwestycja związana z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Chojnie,
 • wniosek w sprawie stanu technicznego pokryw studni kanalizacyjnych został przekazany do zarządcy sieci - PUK Sp. z o.o. w Chojnie".

Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.13.2015)

"W uzupełnieniu odpowiedzi do interpelacji Nr 13/2015 z dnia 24.02.2015r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że na drodze powiatowej Nr 1384Z na odcinku od Szkoły Podstawowej w Grzybnie do skrzyżowania z drogą Nr 1374Z, zostały zamontowane pokrywy na istniejących studniach kanalizacyjnych".

data opublikowania: 2015-02-27 08:27:31
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 09:38:56

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.