Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIV sesja Rady Powiatu

2016-01-21, godz.14:00

Interpelacja nr 35/16

Radna Joanna Kostrzewa
Dotyczy: prośby o równe traktowanie wszystkich podmiotów świadczących usługi zdrowotne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

"W związku z planowaną modernizacją budynku przy ulicy Dworcowej w Chojnie na potrzeby Przychodni Specjalistycznej i powstających tam gabinetów POZ (na potrzeby szpitala w Gryfinie - Domu Lekarskiego) który to remont ma być realizowany ze środków Starostwa Powiatu Gryfino zwracam się z prośbą o równe traktowanie wszystkich podmiotów medycznych w tym zakresie. Od początku reformy zdrowia NZOZ SALUS realizuje zadania POZ na terenie gminy Chojna w ramach kontraktu z NFZ i chciałby również jeżeli to możliwe skorzystać z oferowanych przez Starostwo środków finansowych dla Domu Lekarskiego w zakresie POZ (nowe gabinety - polepszą standardy przyjęć dla mieszkańców gminy Chojna). Uważam, że zarówno w zakresie dostępu do lokali jak również w uczestnictwie w organizowaniu Białych Sobót powinny mieć wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ w powiecie gryfińskim."


Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego mgr Lucyna Zawierucha
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.35.2016)

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację, uprzejmie wyjaśniam, iż błędne jest utożsamianie i twierdzenie, że "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., należy do "Domu Lekarskiego" S.A.. "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. jest osobnym podmiotem prawnym, działającym na majątku powiatu, natomiast jego udziałowcami są Powiat Gryfiński i "Dom Lekarski" S.A.. Ważne jest, aby w komunikacji werbalnej dla jasności przekazywanych informacji pisemnych i ustnych, rozróżniać powyższe zagadnienie i rozdzielać spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. jako wspólną własność dwóch podmiotów działających na płaszczyźnie publiczno- prywatnej, od podmiotu jakim jest "Dom Lekarski" S.A., który stanowi samodzielny podmiot prywatny, będący jak wspomniano wyżej udziałowcem szpitalnej spółki.

Odnosząc się do kwestii remontu, pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie pod działalność medyczną specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną (POZ), należy wyjaśnić, iż remont ten planowany jest do finansowania z budżetu powiatu, a nakłady będą dokonywane na majątek powiatu. Ewentualne wydzierżawienie pomieszczeń Szpitalowi będzie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a powiat gryfiński będzie otrzymywał dochód w postaci czynszu dzierżawnego. Niniejszy remont budynku przy ul. Dworcowej, jest konieczny, aby zabezpieczyć mieszkańców południowej części powiatu gryfińskiego w dostęp do lekarzy specjalistów, gdyż ten może być zagrożony, z powodu wystawienia przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie, budynku w Chojnie na sprzedaż. Zabezpieczenie w usługi medycyny specjalistycznej wynika również z troski Zarządu Powiatu w Gryfinie o łatwiejszy dostęp do przedmiotowych świadczeń zdrowotnych, które często są ograniczone ze względu na dużą odległość do głównej siedziby poradni przyszpitalnych, które znajdują się w Gryfinie.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie ma żadnych ofert, a tym bardziej ofert preferencyjnych dla "Domu Lekarskiego" S.A., na wynajem, dzierżawę czy inny sposób prowadzenia działalność medycznej w lokalizacji, jaką jest ul. Dworcowa. Wszystkie prowadzone usługi z zakresu działalności medycznej w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie, będą ewentualnie zabezpieczane przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., podobnie jak ma to miejsce w chwili obecnej, gdzie Szpital prowadzi specjalistkę przy ul. Kościuszki 10 w Chojnie (budynek WOMP).

Odnosząc się do trybu przetargowego na wynajem lokali dla podmiotów świadczących usługi POZ, należy zaznaczyć, iż podmiot obecnie świadczący takie usługi w Chojnie, przy ul. Kościuszki 5 od lat korzysta z lokali w trybie bezprzetargowym, należy dodać, iż przedmiotowe lokale otrzymała gmina Chojna nieodpłatnie (umowa darowizny), tym samym sam korzysta z preferencyjnych warunków, posiadając pozycje lidera w zakresie POZ i monopolisty na pomieszczenia gminne do prowadzenia działalności medycznej w przedmiotowym zakresie.

data opublikowania: 2016-01-25 14:04:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 14:48:07

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.