Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2006-07-12, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Otwarcie wystawy z okazji 60 - lecia Geodezji na Pomorzu Zachodnim oraz prezentacja programu ewidencji gruntów i budynków EWID 2000.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1/XXXVIII wersja PDF ».
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego « druk nr 2/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006" « druk nr 3/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 4/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku « druk nr 5/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 6/XXXVIII wersja PDF »
  « załącznik nr 1 do druku nr 6/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie
  1. a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 « druk nr 7a/XXXVIII wersja PDF ».
  2. b) wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 « druk nr 7b/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni « druk nr 8/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 9/XXXVIII wersja PDF »
  « załącznik nr 1 do druku nr 9/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. « druk nr 10/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy « druk nr 11/XXXVIII wersja PDF »
  « załącznik nr 1 do druku nr 11/XXXVIII wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVIII większ. głosów bez stanowiska większ. głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 5/XXXVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/XXXVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7a/XXXVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 8/XXXVIII większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 9/XXXVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXXVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 11/XXXVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2006-07-07 15:15:41
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-13 13:07:37

Strona odwiedzona 902 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.