Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-09-07, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 120/II/2005 z 25 sierpnia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia odnoszący się do wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego na posiedzeniu w dniu 16 sieprnia 2005 r. w sprawie współfinansowania nieprzewidzianych kosztów zawiązanych z inwestycją "Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy".
  2. Pismo do wiadomości Rady Powiatu wzywające SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do uzupełnienia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
  3. Pismo do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie dotyczące wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  4. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego w/s finansowania świadczeń medycznych w obszarze lecznictwa stacjonarnego.
  5. Pismo dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie w/s bezinwestycyjnego powiększenia bazy lokalowej.
  6. Ponowne rozpatrzenie pisma Komendanta PSP w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozbudowy budynku komendy.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zamiaru zlikwidowania oddziału ginekologiczno - położniczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedania części działki 77/3 położonej w obrebie 5, m. Gryfino stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników działki przyległej oznaczonej nr 78 - Mirosławy i Eugeniusza Bednarskich.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchoomściami w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew - akacji rosnących na działce nr 133, połozonej w obrębie Moryń 3, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatku za trudne warunki pracy Pani Jolancie Majewskiej - dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Chojnie Pani Barbarze Nożewnik.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw wychowawczych w ZSP Nr 2 w Chojnie Pani Edycie Krupie.
  4. Wniosek Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gryfinie w sprawie dofinansowania wynajęcia autokaru w celu wyjazdu do teatru w Szczecinie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
  5. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie możliowści zwiększenia o 20 godz., w aneksie do arkusza organizacji roku 2004/2005 SOS-W w Chojnie liczby godzin wychowawczych w internacie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia prac dodatkowych na roboty elektryczne prowadzone w związku z rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  7. Spotkanie z dr arch. Karola Krzątały w/s omówienia remontu budynków SOS-W w Chojnie, do których ma być przeniesiona placówka wychowawcza Dom Dziecka w Binowie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr 269/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu ekoterm plus.
  2. Wniosek o dofinansowanie ze środków finansowych budżetu państwa nar ok. 2005 projektu pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego", realizowanego przez Powiat Gryfiński.
  3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrasturktury z dnia 22 lipca 2002 r . w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały 504/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia Dyrketorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo" finansowanego ze środków EFRR.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy zawiązane ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych - zakup i monataż dźwigu osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji - Dom Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej.

data opublikowania: 2005-09-19 09:58:37
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-19 09:58:37

Strona odwiedzona 939 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.