Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-12-13, godz.09:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów nr 137/II/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. nr 138/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o rozpoczęcie procesu likwidacji zakładu.
  2. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat kontroli Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz wyroku nakazowego Sądu rejonowego w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  6. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu do wykonywania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja dotycząca nieterminowego i niezgodnego z harmonogramem przekazywania przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie środków finansowych dla domów pomocy społecznej na bieżące ich funkcjonowanie.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków PCPR w Gryfinie w budżecie na rok 2005.
  3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków i dochodów dotyczących porozumień zawartych między powiatami.
  4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie pozostawienia środków w stan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyboru oferty na ochronę budynków Powiatu Gryfińskiego administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2005 dla SOS-W w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2005 dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz Chojnie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na częściowe uregulowanie należności w kwocie 3 788 zł, za szkolenia informatyczne dla nauczycieli z tytułu udziału szkoły w projekcie MEN "Pracownie komputerowe dla szkół w 2005 r." z budżetu 2005 r.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2005/2006.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów EFS.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na prenumeratę gazet, czasopism, i dzienników urzędowych z firmą KOLPORTER S.A.

data opublikowania: 2005-12-16 13:40:21
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-16 13:40:21

Strona odwiedzona 889 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.