Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-03-15, godz.10:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 152/II/2006 z dnia 8 marca 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w rodzaju lecznictwo szpitale (druk nr 1/SP/153).
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2005 w SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie oraz w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  3. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2005.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w roku 2005.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2005.
  6. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie toczących się przed Sądem Pracy procesów z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę 13 pensji" oraz innych należności.
  7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO RZL oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz ich realizacją.
  8. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Radcy Prawnego - Moniki Mikołajczyk będącego pełnomocnikiem wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie.
  9. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Profit" będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.
  10. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Pana Jerzego Korcza - Prezesa spółki "Jatex-Fiannse" będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dofinansowanie PINB w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. z przeznaczeniem środków na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby PINB.
  2. Przyjęcie projektu uchwały rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2005 r.
  3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie jednorazowego przekazania dla DPS w Moryniu kwoty 122.179,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia terminu płatności raty rocznej za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.
  4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie wyznaczenia przez organ prowadzący nauczyciela zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności w placówce.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXXI/4002/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2005.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na rok 2006.
  3. Zapoznanie się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu § 29 uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2006-03-20 14:48:33
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-20 14:48:33

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.