Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

166 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-06-27, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów nr 164/II/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz 165/II/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Spotkanie z Panią Dorotą Rydzewską - Sirant - Dyrektorem SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które będą zalecane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzanie działalności w zakresie pomocy społecznej.
  2. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wykorzystania oraz zapotrzebowania środków finansowych po stronie wydatków w budżecie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
  3. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat nieruchomości oznaczonej numerem działki 399, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, stanowiącej ul. Mieszka I.
  4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego odpłatności za pobyt pensjonariusza zmarłego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat przewidywanego wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych w 2006 r.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat wprowadzonych inwestycji oraz wydatków związanych z ich realizacją.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o zwiększenie budżetu powiatu na bieżącą działalność wydziału.
  4. Pismo Głównej Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie zajęcia praw majątkowych w związku z nałożoną przez Gminę Chojna kara administracyjną.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Skarbnika Powiatu na temat zestawienia realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz zestawienia odsetek od zobowiązań na rok 2005 wraz z wykazem wierzycieli jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  2. Wniosek Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu po stornie wydatków dot. zajęcia rachunku bieżącego PZD przez Urząd Skarbowy w Chojnie w związku z tytułem wykonawczym Gminy Chojna.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu numer PL/06/A/Pla/174485, tytuł: Hotel Europa.

data opublikowania: 2006-07-03 14:18:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-03 14:18:56

Strona odwiedzona 796 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.