Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

179 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-08-23, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 176/II/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. oraz 177/II/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. oraz 178/II/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. odbytego telefonicznie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu z dnia 12 lipca w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego orzekającej zmianę w rejestrze prowadzonej dla SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo wierzyciela SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie - spółki Jatex-Finanse - dotyczące sposobu spłaty wierzytelności.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/475/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z wykonania przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2006 r. oraz wniosek o wycofanie wariantowych propozycji rozdysponowania wolnych środków, w związku z dostąpieniem od realizacji zadania "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I w Gryfinie" na kwotę 240.000 zł przez PZD w Gryfinie.
  3. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie możliwości zagospodarowania przez ZEDO S.A. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych numerami działek:
   257/9 o powierzchni 13 290 m2, pozostającej w trwałym zarządzie DPS w Nowym Czarnowie,
   257/11 o powierzchni 6 023 m2, pozostającej w użyczeniu SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2006 r. stanowiska wicedyrektora SOS-W w Chojnie pani mgr Jolancie Kożuszek.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wniosku Zarządu UKS "Biały Pion" o dofinansowanie specjalistycznego szkolenia szachowego na kursie instruktorów.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego inwestycji pn. termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP w Mieszkowicach.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60 000 euro pn. "Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie".
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60 000 euro pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego".
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego inwestycji pn. "Przystosowanie budynku internatu w Chojnie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej - Relokacja Domu Dziecka w Binowie.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej, SIWZ o do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie" oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej, SIWZ o do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wykonanych zgodnie załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów" oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  10. Omówienie pisma Burmistrza Chojny Wojciecha Konarskiego skierowanego do PZD dotyczącego zobowiązania dobrowolnej zapłaty określającego zasady i warunki zapłaty kar administracyjnych za wycinkę drzew lipy i dębu bez wymaganego prawem zezwolenia.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 742/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 693/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.01.2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006.
  4. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości wystąpienia zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 r.

data opublikowania: 2006-08-25 12:18:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-25 12:18:26

Strona odwiedzona 787 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.