Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-10-06, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 78/II/2004 z dnia 20 września 2004 r. i protokołu nr 79/II/2004 z dnia 27 i 29 września 2004 r.
  4. Spotkanie z panią Teresą Narzekalak - dyrektorem ZSS w Gryfinie w/s omówienia wyników audytu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do firmy "JATEX - FINANSE" dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty wierzytelności.
  2. Podjęcie uchwały w/s przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami
  3. Pismo dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w/s harmonogramu wykorzystania środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  4. Omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. kontroli problemowej w domach pomocy społecznej przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
  2. Informacja dyrektora PCPR n/t kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, obręb Pniewo.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s najmu gabinetu okulistycznego oraz pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynku przychodni przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia wartości szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację kuchni w SOS-W w Chojnie.
  2. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o zamiarze dzierżawy miejsc postojowych na stosika handlowe w dniach 30.10.2004 - 01.11.2004 r.
  3. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym na: wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu.
  5. Opinia dot. wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o zmianę zadań rzeczowych na rok 2004/2005.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie n/t utrzymania konta bankowego
  2. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  5. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  6. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  7. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  8. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  9. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  10. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  11. Informacja o stanie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
  12. Informacja NORDEA Bank Polska S.A. dot. zainteresowania emisją obligacji na kwotę 6.000.000 zł
 6. PION SEKRETARZA
  1. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług porządkowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Notatka służbowa dot. informacji wg której podatek VAT nie może stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".

data opublikowania: 2004-10-13 12:58:35
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-13 12:58:35

Strona odwiedzona 969 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.