Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

2007-08-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do realizacji programu "Świat do odważnych należy" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" « druk nr 2 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie « druk nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 9 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiStanowiska komisji na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/X jednogł. *) nie głosowała nie głosowała nie głosowała nie głosowała
druk nr 12/X nie głosowała nie głosowała nie głosowała nie głosowała nie głosowała
druk nr 13/X jednogł. - - - -

*) Komisja Budżetowa głosowała nad Projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiej (nowy druk nr 11/X)

data opublikowania: 2007-08-24 09:32:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 10:44:20

Strona odwiedzona 823 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.