Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

2008-09-18, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Agnieszka Małyszko, Magdalena Kłobut)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
  • dyskusja,
 4. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
  • dyskusja,
 5. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2008/2009 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego.
  • dyskusja,
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2008 r. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • dyskusja
 18. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r.
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXI większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXI jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 6/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXI bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXI bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXI bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXI bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXI zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się

data opublikowania: 2008-09-11 15:15:09
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-24 15:12:41

Strona odwiedzona 773 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.