Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

2009-02-19, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Dominika Konopnicka)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 « druk nr 10 wersja PDF »;
  • dyskusja
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009" « druk nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2008 « druk nr 15 wersja PDF »;
  • dyskusja
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVII jednogł. nie głosowała jednogł. nie głosowała jednogł.
druk nr 3/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXVII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXVII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXVII przyjęła do wiadomości przyjęła do wiadomości przyjęła do wiadomości przyjęła do wiadomości przyjęła do wiadomości
druk nr 11/XXXVII jednogł. większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 12/XXXVII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXVII jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXXVII zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się

data opublikowania: 2009-02-12 15:05:31
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 15:07:17

Strona odwiedzona 734 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.