Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIX sesja Rady Powiatu

2009-04-17, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Dominika Konopnicka).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla Powiatu Gryfińskiego przez Zastępcę Powiatowego Inspektora Sanitarnego Panią Wiolettę Rożko.
  • dyskusja
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2008 r. przez Dyrektora jednostki Pana Mariana Mielczarka.
  • dyskusja
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok.
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 r.
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2008,
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2008,
  • odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 r. « druk nr 2 wersja PDF »,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji inwestycji drogowych « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 3/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2009-04-10 14:31:30
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-17 13:26:46

Strona odwiedzona 683 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.