Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVII sesja Rady Powiatu

2009-12-21, godz.15:00

  1. Sprawy regulaminowe:
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Romankiewicz),
    3. przedstawienie porządku obrad,
    4. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
  3. Wnioski i interpelacje radnych.
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 « druk nr 2 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej « druk nr 3 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony « druk nr 4 wersja PDF » oraz
    «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF » oraz
    «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy « druk nr 6 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 7 wersja PDF » oraz
    «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok « druk nr 8 wersja PDF » oraz
    «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
    «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
    «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »;
    • stanowiska komisji,
    • dyskusja,
    • podjęcie uchwały
  11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
  13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2009-12-15 12:08:30
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-21 15:06:20

Strona odwiedzona 566 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.