Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLII sesja Rady Powiatu

2010-06-10, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Romankiewicz),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za rok 2009 « druk nr 2 wersja PDF »;
  • dyskusja.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego jednostki « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XLII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XLII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XLII jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 6/XLII jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 7/XLII większ. głosów jednogł. odrzuciła większ. głosów nie rozstrzygnięto odrzuciła większ. głosów
druk nr 8/XLII nie zajęła stanowiska jednogł. nie zajęła stanowiska jednogł. nie zajęła stanowiska

data opublikowania: 2010-06-01 13:56:57
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 14:03:40

Strona odwiedzona 674 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.