Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-12-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych (projekt umowy na zmianę sposobu użytkowania części internatu na ul. Łużyckiej w Gryfinie, dotacja ze środków zewnętrznych na wyposażenie Domu Dziecka w Binowie).
 4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (porozumienia z gminami, stan obecny).
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój,
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia,
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice,
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Chojna,
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino,
  • projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Moryń,
 5. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska).
 6. Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki (stypendia unijne).
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków PCPR w związku ze zmiana kwoty bazowej stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości pomocy.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia dochodów i wydatków DPS oraz zabezpieczenia środków na realizację programu naprawczego.
 9. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
 10. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Pani Barbarze Nożownik.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zatwierdzenia listy stypendystów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia stypendialnego w ramach działania 2.2 ZPORR.
 13. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo obejmującego obszar położony w obrębie Binowo.
 14. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zmiany podziałów środków budżetowych przyznanych uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXX/386/2006 w dniu 14 grudnia 2005 r.
 15. Informacja Referatu Zdrowia dot. powołania rad społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim.
 16. Wniosek Koordynatora Zdrowia zawierający pismo radcy prawnego Mariana Ludkiewicza oraz informacje finansowe dot. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 17. Informacja Referatu Zdrowia dot. uchylonych uchwał Rady Powiatu na podstawie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego, a dot. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim.
 18. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursu na wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. złożenia wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydzierżawienie gruntu pod tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego przy PUP w Gryfinie.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. sposobu postępowania związanego z naliczaniem podatku VAT do opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w/s wyboru sposobu postępowania przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz dysponenta środków Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w/s wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zadanie z zakresu pomocy społecznej, które konieczne są do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb dot. standaryzacji DD w Binowie.
 23. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
 24. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 25. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
 26. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.
 27. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 28. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s postawienia w stan środków niewygasających kwoty 4551,15 zł z działu 75495 § 4210 i kwoty 2500,00 zł z działu 75495 § 4300 przeznaczonych na urządzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenia trybu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowania pn. "Dostawa mebli domowych dla Domu Dziecka w Binowie" oraz powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
 30. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat zapisów Programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
 33. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2006-12-21 10:11:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21 10:11:14

Strona odwiedzona 896 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.