Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-02-15, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/III/2007 z dn. 12 lutego 2007 r.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 5. Projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie ws. powołania Rad Społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim.
 6. Projekt ogłoszenia dot. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala Powiatowego w Gryfinie przygotowany przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej ws. przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2006 r.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. powołania Skarbnika Powiatu.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu ws. wyboru członka Komisji.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 15. Harmonogram likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
 16. Forma funkcjonowania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego.
 19. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. wprowadzenia zmian w budżecie placówki.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie.
 21. Projekt odpowiedzi na pismo Sp. Jatek-Finanse z dn. 24 stycznia b.r. przygotowany przez Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie.
 22. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie z działalności SPZZOZ w styczniu 2007 r.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla kierownika pracowni szkolnych.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w ZSP w Mieszkowicach w zakresie realizacji projektu stypendialnego EFS.
 25. Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski

data opublikowania: 2007-02-20 09:03:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-20 09:03:49

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.