Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

27 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-04-27, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 24/III/2007 z dn. 12 kwietnia, protokołu Nr 25/III/2007 dn.18 kwietnia oraz protokołu Nr 26/III/2007 z dn. 20 kwietnia 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. sprzedaży lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie, będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. dotyczącej umorzenia raty rocznej za 2005 r. w wysokości 1332,88 zł z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Flisaczej w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 Gminy Banie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres dłuższy niż trzy lata.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu zamówienia -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup, dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym na układzie jezdnym".
 10. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju", oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 11. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie.
 12. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania -zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostarczenie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 13. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w regionalnych dziennikach województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. uzgodnienia projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny - jednostki strukturalne "A" i "B", Gm. Cedynia.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 16. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. zmian w budżecie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 19. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. zatwierdzenia porozumienia ws. spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji podpisanego przez Spółkę "Ryfarm" z Warszawy oraz dłużnika.
 20. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. propozycji zawarcia ugody z M. Wardowską.
 21. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. porozumienia ws. spłaty należności A. Maciejewskiego i P. Rafalskiego wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie.
 22. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. zawiadomienia o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ws. skargi SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na postanowienie Ministra Finansów z dn. 29.09.2006 r.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-04-26 12:23:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-26 12:23:54

Strona odwiedzona 833 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.